De werkwijze in het bedrijfsleven en de publieke sector lijken behoorlijk op elkaar

Mario Penzen is directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat en geeft leiding aan onder andere 2 inkoopteams. Zijn ene inkoopteam verzorgt de inkoop en contractmanagement van alle producten en diensten op het gebied van bedrijfsvoering voor Rijkswaterstaat zelf. Zijn andere team verzorgt die inkoop- en contractmanagementdiensten voor de gehele Rijksoverheid. Van kantoorinrichting tot catering en van mobiliteitstrajecten tot kantoorartikelen.

Waar voor je geld en geld voor je waar

We werken toe naar een compacte rijksdienst. Dat heeft dus ook impact op de inkoop van goederen en diensten. Vroeger deden departementen dit zelf, nu is dit veel meer centraal geregeld in de verschillende inkoopuitvoeringscentra (IUC). Wat ik doe, samen met mijn inkoop en contractmanagement collega’s, is er voor zorgen dat we de best passende diensten en producten voor RWS en de Rijksoverheid inkopen. Als dat is gelukt toetsen we of we krijgen wat we hebben afgesproken en of we bestellen wat we hebben ingekocht.

Marktvisie

Met onze nieuwe marktvisie ligt de focus voor ons als opdrachtgever meer en meer op resultaat voor RWS als (rijksbrede) inkoper en de leverancier. We kijken hierbij echt naar vernieuwingen in de markt. Ik merk dat wij hierdoor veel sneller in contact komen met de opdrachtnemer. We zijn immers samen onderweg en werken met elkaar aan de beste en meest efficiënte oplossing. De werkwijze die ik in het bedrijfsleven was gewend, bijvoorbeeld door te werken met een businesscase, zie ik meer en meer terug in de publieke sector. Ik vind dat een positieve ontwikkeling.

Het inkoopvak geleerd

Voordat ik bij Rijkswaterstaat aan de slag ging, werkte ik onder andere bij NOC NSF en het Van Gogh museum. Ook was ik directielid facilitair bedrijf in het Diakonessenhuis in Utrecht. Daar heb ik het inkoopvak echt geleerd. Bijdragen aan een optimale, efficiënte inkoop van bedrijfsvoering voor RWS en het Rijk is een prachtige toevoeging aan mijn cv.’