Rijkswaterstaat bereidt zich voor op een duurzame toekomst, bouw jij mee?

Duurzame leefomgeving

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland. Hierbij werken we aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Daarom doen we aan duurzame gebiedsontwikkeling, willen we in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken. We zijn continu op zoek naar mensen die hieraan hun bijdrage kunnen leveren.

Rijkswaterstaat draagt in de eerste plaats zorg voor de fysieke wereld om ons heen. We hebben een duidelijke ambitie: bij al onze activiteiten rekening houden met de impact op de aarde en hierin verantwoorde keuzes maken. Het fundament van onze inzet is bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Vanuit daar werken we op een duurzame manier aan waterveiligheid, voldoende schoon water en mobiliteit over weg en water. Ons uitgangspunt bij duurzame leefomgeving is: voorkomen is beter dan genezen. In totaal onderscheiden we zes focusgebieden: energie en klimaat, circulaire economie, duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam waterbeheer, duurzame bereikbaarheid en gezondheid.

Speerpunten Rijkswaterstaat

Energie en klimaat: Parijs waarmaken

In 2020 heeft RWS de CO2-uitstoot met ten minste 20% teruggebracht ten opzichte van 2009. In 2030 functioneert onze eigen organisatie en de netwerken die we beheren energieneutraal. Op dat moment mag de energie die we gebruiken niet hoger zijn dan de energie die we op eigen areaal duurzaam opwekken voor eigen gebruik. In 2050 zijn we klimaatneutraal en klimaatbestendig.

Circulaire economie: een economie zonder afval

Een duurzame bedrijfsvoering betekent: circulair inkopen. In 2030 willen we circulair werken, dus zonder afval. Onze netwerken worden duurzaam ontworpen en het materiaal van ons areaal is deel van de duurzame kringloop. In 2050 willen we 50% minder grondstoffen gebruiken.

Duurzame gebiedsontwikkeling: Nederland groen, functioneel, mooi en schoon

Duurzame ontwikkeling is een manier om tot duurzame inrichting en gebruik van een gebied te komen. Wij beheren en ontwikkelen de netwerken gericht op de gebiedsopgaven. Dat doen we meervoudig en samen met anderen..

Vacatures

Een greep uit onze vacatures

Bekijk alle vacatures

26 juni 08.00 – 10.00 uur

Duurzaam werken

Meer weten over hoe wij werken aan duurzame gebiedsontwikkeling?

Ontbijt mee op 26 juni

Podcast Hilde

Kijktip:

Vroege Vogels over inrichten natuurvriendelijke Maasoevers en Maasbeek-mondingen

Begin mei was het televisieprogramma Vroege Vogels te gast op ons dienstvaartuig RWS27. Vanaf het vaartuig zijn opnames gemaakt op de Maas over het natuurvriendelijk inrichten van 10 kilometer Maasoever en 7 Maasbeek-mondingen. Collega Roland Gesthuizen stond Vroege Vogels te woord.

Bekijken
Bekijk vacatures

Ken jij de geschikte kandidaat?

Tip hem of haar via: