Laat jij het vaarverkeer goed doorstromen?

3.462 Kilometer kanalen en rivieren, 3.544 kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors, 93 sluiscomplexen en 328 bruggen; het hoofdvaarwegennet van Nederland is imposant.

De rijksvaarwegen worden intensief gebruikt en zijn een belangrijke schakel in de Nederlandse infrastructuur. Grote en kleine schepen, recreatievaart; het is de taak van Rijkswaterstaat om alle deelnemers vlot en veilig over de rijksvaarwegen te leiden.

Rijkswaterstaat heeft regelmatig nautische vacatures. Om een indruk te geven lichten we de vacature van varend verkeersleider en operator sluizen en bruggen uit.

Wat doet een varend verkeersleider?

Varend verkeersleider

De 100 varend verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn een bekende verschijning op de grote rivieren, kanalen en meren. Ze geven voorlichting, inspecteren de vaarwegen, zorgen voor begeleiding en schieten te hulp bij incidenten. In het totaal zijn er 33 geel-zwarte patrouillevaartuigen en 10 snelle interventievaartuigen (Rhibs). Als verkeersleider zorg je vanaf je vaartuig voor een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieubewuste afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn varend verkeersleiders bovendien verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het water. Een aantal mobiel verkeersleiders heeft ook de rol van Officier van Dienst (OVD). Een OVD wordt opgeroepen bij grotere incidenten en handelt samen met hulpdiensten de gevolgen van het incident af.

Operator sluizen en bruggen

Rijkswaterstaat zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming, zowel op de weg als op het water. Een verantwoordelijke taak die 24 uur per dag doorgaat. In Nederland kan het druk zijn op de waterwegen. Als operator ben je verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en publieksgerichte doorstroming van het scheepvaartverkeer. Als operator werk je voor meerdere objecten, zoals bruggen, sluizen en stuwen. Je gebruikt hiervoor operationeel watermanagement en bediening met behulp van (digitale) systemen zoals camera’s.

Wat doet een operator sluizen en bruggen?

  • Gebruik operationeel watermanagement
  • Ondersteunen bij het uitvoeren van verkeersbegeleiding op het water en bij calamiteiten.
  • Uitwisselen informatie met collega’s, de verkeersleiding en (vaar)weggebruikers over de verkeerssituatie en -afwikkeling en over de maatregelen die je hebt genomen.
  • Bediening (digitale) systemen
  • Inventarisatie risicovolle problematiek voor het verkeer.
  • Regelen waterstanden via stuwen, gemalen, pompen en spuien.
  • Maken van werkafspraken met verkeersdeelnemers, -leiding en -beheerders.
  • Voorstellen om (werk)procedures en ICT-systemen op de locatie waar je werkt aan te passen en te verbeteren.