Inkoop van appelstroop tot ZOAB

De balgstuw bij Ramspol moet onderhouden worden. Welke middelen zijn daarvoor nodig? Ga je vervangen of opknappen? En doe je dat overdag of ’s nachts? Wat leg je daarover in inkoopcontracten vast? Of het Rijksbreed inkopen van onder andere kantoorinrichting en cateringdiensten. Ook dat doen we bij Rijkswaterstaat. Voor de ene rijkslocatie gelden geheel andere eisen dan bij een andere. En soms gaat het om meer dan 15 klanten per aanbesteding.

De politiek wil een flexible en compacte overheid, terwijl het productievolume hoog moet blijven. Rijkswaterstaat heeft de markt dus steeds meer nodig om haar eigen productie en doelstellingen te bewerkstelligen. Uitvoerende taken worden daarbij zoveel mogelijk aan de markt overgelaten. Rijkswaterstaat besteedt jaarlijks projecten en diensten aan met een totale waarde van meer dan 3 miljard euro. Sinds 2010 kopen we volledig duurzaam in. Daarnaast zoekt Rijkswaterstaat naar vernieuwende oplossingen voor de intensief gebruikte netwerken (wegen, vaarwegen en kunstwerken). Daar willen we op een innovatieve manier mee omgaan: duurzamer, veiliger, goedkoper en met een grotere functionaliteit van de bestaande infrastructuur.

Zie jij de wereld zoals wij die zien?

Doe de audiotour

"Omdat we veel verschillende contracten aanbieden in een relatief korte tijd trekt het hele werkveld van inkoop dagelijks aan me voorbij."

Rick Stenijns

Senior Inkoper bij Rijkswaterstaat

Meer over Rick

Senior inkoopadviseur

Afdelingshoofd techniek en technisch management

Adviseur inkoop en contractmanagement (3 fte)