Privacy

Voor het algemene privacybeleid van Rijkswaterstaat (RWS) verwijzen wij u naar het privacy statement op rws.nl. Specifiek voor de website werkenbij.rws.nl geldt dit privacy statement. Dit privacy statement verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de website werkenbij.rws.nl bezoeken. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. RWS gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op werkenbij.rws.nl. RWS raadt je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag je gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Daarbij moet Rijkswaterstaat voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die RWS verzamelt en verwerkt van gebruikers van de werkenbij.rws.nl website. Wanneer je via de werkenbij.rws.nl website aanmeldt voor een event en/of solliciteert op een vacature, zal RWS de gegevens die je in het desbetreffend online formulier invult verzamelen.

Solliciteren via werkenbij.rws.nl

Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbij.rws.nl kun je online een formulier invullen waarin de benodigde gegevens voor de afhandeling van jouw sollicitatie worden gevraagd. Daarnaast kun je je cv en motivatie uploaden.

Aanmelden voor een Event

Als je je aanmeldt voor een event, zoals bijvoorbeeld Inhousedagen of Meet & Greets, dan vul je online een formulier in waarin de benodigde gegevens worden gevraagd voor je aanmelding en deelname.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, telefoonnummer extra, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je cv en je motivatie.

Voor de aanmelding van een event verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, huidige functie, emailadres, telefoonnummer en url naar linkedinprofiel.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

De door jou aan RWS verstrekte persoonsgegevens, inclusief cv en motivatie, worden door RWS bewaard gedurende een periode van 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij RWS, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Heb je je aangemeld voor een event, dan bewaren we je gegevens gedurende een periode van 6 weken na het einde van het event. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens na 6 maanden na beëindiging van het event verwijderd.

Uw rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. In dit privacy statement staat al omschreven welke persoonsgegevens wij registreren en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Contact

Heeft u aanvullende vragen over dit privacy-statement?

Vul het contactformulier in of bel met ons Klantencontactcentrum op 088 - 797 07 77 of mail naar kcc@rws.nl.

Wilt u een inzageverzoek doen?

  • Je naam
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Omschrijving van je verzoek

naar 08008002@rws.nl

LET OP!