Zie jij de wereld zoals wij hem zien?

Werk jij mee aan de toekomst van nederland

Lees hier verder

Ontmoet onze collega's

De medewerkers van Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de infrastructuur van Nederland. Maak kennis met onze collega’s via onderstaande verhalen.

De innovatie bij Rijkswaterstaat zit ook in nieuwe manieren van aanbesteden

Koen, Contractmanager

Lees zijn verhaal

Zorgen voor technische systemen in 2 tunnels achter elkaar, dat is echt een mooie puzzel

André, Systeemarchitect

Lees zijn verhaal

Met mooi weer zien we zeehonden. Bij storm vliegen de computers door de stuurhut.

Florus, Kapitein

Lees zijn verhaal

Ik adviseer over effecten van ingrepen in het watersysteem op voldoende en schoon water

Neeltje, Senior adviseur Water

Lees haar verhaal

Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt

Jeroen, Technisch Specialist bij Rijkswaterstaat

Lees zijn verhaal

Als technisch manager ben je soms net een tolk, die de verschillende talen bij elkaar brengt

Marieke, Technisch manager

Lees haar verhaal

We moeten goed begrijpen hoe processen werken: waarom, wanneer en hoe mag iets bewegen?

Sjors, Adviseur techniek, installatie en bediening

Lees zijn verhaal

Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken

Leon, Technische manager

Lees zijn verhaal

Ons nieuwe low-codeteam? Dat is deskundigheid gecombineerd met passie, innovatie en lef!

Vikash, ICT afdelingshoofd

Lees zijn verhaal

Ik houd nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in de gaten

Michiel, Senior netwerkarchitect

Lees zijn verhaal

Werken de stormvloedkeringen als we ze nodig hebben? Dat is wat wij berekenen

Peter, adviseur risicogestuurd assetmanagement

Lees zijn verhaal

Serious gaming helpt om Omgevingswet te begrijpen

Jurgen, Civiel ingenieur

Lees zijn verhaal

Niemand rijdt door een tunnel als de ICT niet werkt

Warsha, Adviseur informatievoorziening

Lees haar verhaal

Zo werkt de standaardisatie van IT in bruggen, tunnels en sluizen

Leon, Lead Architect Industriële Automatisering

Lees zijn verhaal

Als veiligheidscoördinator werk je projectoverstijgend. Die helikopterview maakt je onmisbaar.

Tom, Veiligheidscoördinator

Lees zijn verhaal

De traditionele archivaris ga je bij Rijkswaterstaat niet vinden!

Vincent, Senior adviseur Documentair Informatie Management

Lees zijn verhaal