Smart Mobility wordt alleen maar groter. Ik kan niet wachten

Kai Feldkamp is programmadirecteur Smart Mobility bij Rijkswaterstaat. Zijn missie: zorgen dat Smart Mobility wordt omarmd in Nederland. Want in een dichtbevolkt land als Nederland moeten we slim omgaan met de ruimte op de weg. 'Er is zoveel slimme technologie om verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Ik probeer die mogelijkheden productief te maken.'

Smart mobility koers

In een dichtbevolkt land is het nog wel eens dringen op de weg. Om toch allemaal veilig en snel van A naar B te komen, kunnen we de inzet van informatie- en communicatietechnologie goed gebruiken. Als programmadirecteur zorg ik voor de Smart Mobility-koers van RWS. Aan de hand daarvan beslissen we in welke slimme, duurzame technologieën Rijkswaterstaat investeert om Nederland veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Ook regisseer ik de programma's en projecten rond Smart Mobility en zorg ik ervoor dat vernieuwingen landen in de organisatie en in het land. Daarvoor is een internationaal samenhangende architectuur nodig: een hele uitdaging.

Testwegen voor zelfrijdende auto's

Er komen allerlei innovaties op de markt vanuit het bedrijfsleven. Niet alles is even kansrijk, daar moet je keuzes in maken. Ik vind het boeiend om die afweging te maken: springen we er bovenop of niet? Smart Mobility wordt alleen maar groter. Ik kan niet wachten. Tesla bracht onlangs naar buiten dat in januari 2017 de eerste auto die volledig zelfrijdend is. Zelfrijdende auto's kunnen veel voordelen hebben. Als voertuigen met elkaar communiceren, hoeven ze minder vaak te remmen en op te trekken. Dat is beter voor het milieu. Ook zal filevorming afnemen. Rijkswaterstaat ondersteunt deze ontwikkeling, bijvoorbeeld door testwegen beschikbaar te stellen.

Rustig op de weg dankzij wifi

Een van de projecten waar Rijkswaterstaat aan werkt is de Praktijkproef Amsterdam, waarbij wegbeheerders, marktpartijen en wetenschap samenwerken aan slimmer verkeersmanagement. Bij het ontwikkelen van nieuwe technologie staat altijd voorop dat de weggebruiker vlot en veilig van A naar B komt. Zo geeft een wifiverbinding voor auto’s in combinatie met handige apps aan bestuurder meer inzicht in verkeerssituaties ver voor hen. Wordt er verderop geremd? Dan krijgt de bestuurder het advies om zijn snelheid aan te passen. Zo ontstaat ook bij grote drukte een rustig verkeersbeeld, waardoor per uur meer auto’s over de snelweg kunnen rijden.

Vrachtwagens als treintjes op de weg

Een andere 'smart' ontwikkeling is truck platooning: vrachtwagens die digitaal zijn verbonden en als treintjes achter elkaar rijden. Truck platooning is schoner, efficiënter en veiliger. Ook maken we samen met Duitsland en Oostenrijk de corridor Rotterdam-Wenen veiliger. Vooral in Duitsland zijn ontzettend veel aanrijdingen met tekstkarren. Die karren waarschuwen voor wegwerkzaamheden, zoals bij ons de matrixborden. Wij zorgen nu dat die tekstkarren een signaal uitzenden naar de auto die eropaf rijdt. Maar dat signaal moet wel precies in de juiste auto terechtkomen. Niet bij de tegenligger of bij de auto die op een brug dwars over de weg rijdt. Het klinkt allemaal zo simpel, maar het zijn complexe operaties.'