Industriële automatisering

Rijkswaterstaat werkt aan een robuuste infrastructuur door aanleg, maar ook door vervanging en renovatie. We willen meer grip en sturing hebben op de hard- en software die bruggen, tunnels en sluizen laten doen wat ze moeten doen. Zo zorgen we voor minder storingen, voorspelbaar onderhoud, veiligheid en grote betrouwbaarheid. We willen daarom minder afhankelijk zijn van de oplossingskeuze van specifieke leveranciers. Zelf meer ontwikkelen en voorschrijven hoe we IA-oplossingen gerealiseerd willen hebben.

Expertisegebieden

Op allerlei plekken in Nederland en bij diverse organisatieonderdelen, zijn we bezig met industriële automatisering. De beheerders in de regio en de verkeersmanagers geven aan wat hun eisen zijn waaraan projecten moeten voldoen. De organisatieonderdelen die zich bezig houden met aanleg en onderhoud vertalen dat in een vraag aan de markt en onze centrale informatievoorziening (CIV) geeft daarbij een passende IA oplossing.

We hebben regelmatig vacatures binnen de volgende expertisegebieden:

Machineveiligheid Bouw en Infra

Het is van groot belang dat de kunstwerken als bruggen, gemalen, sluizen veilig zijn. Wij zien ze als machines, die bestaan uit complexe installaties. Rijkwaterstaat draagt zorg voor veilig werkende systemen die moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Advies en architectuur objecten Industriële Automatisering

Tunnels zijn onmisbaar in het Nederlandse wegennet. Om tunnels optimaal te laten functioneren heeft Rijkswaterstaat samen met overheden, organisaties uit de wereld van transport, marktpartijen en hulpdiensten de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) ontwikkeld. In de tunnelstandaard staan standaardprocessen en functionele eisen voor de aanleg van Rijkstunnels en het beheer en de organisatie van tunnels. Rijkwaterstaat werkt continue aan het verbeteren van haar processen, adviseert bij klanteisen en ontwerpafwegingen zodat onze kunstwerken van wereldniveau zijn.

Advisering techniek en Industriële Automatisering

Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Elke dag werken inhoudelijke technische specialisten aan het verbeteren van het beste onderhoud en de optimale inrichting van de infrastructuur, bijvoorbeeld op het gebied van civiele techniek, elektrotechniek of werktuigbouwkunde. Ze zorgen voor heldere klanteisen, contractbeheersing, signaleren risico’s, om zeker te zijn dat onze objecten en kunstwerken in topconditie zijn.

Architectuur, bouw en beheer systemen Industriële Automatisering

Iedere weg, brug, tunnel en sluis bevat belangrijke ICT-componenten die in toenemende mate bepalen of de infrastructuur doet wat ze moet doen. Rijkswaterstaat ontwerpt, bouwt en beheert complexe systemen en zorgt dat de ICT die nodig is voor de optimale werking van assets op orde is. Zo garanderen wij de beschikbaarheid en veiligheid van het verkeer- en vaarwegennetwerk in Nederland. Omdat de vernieuwingen in de ICT razendsnel gaan, werken we intensief samen met marktpartijen en kennisinstituten.

Assetmanagement Bouw en Infra en Industriële Automatisering

Nederland kent tal van bruggen, sluizen, waterkeringen en tunnels. Beslissingen die Rijkswaterstaat over deze objecten neemt, hebben impact op het functioneren van onze gehele infrastructuur. Als assetmanager draag je bij aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de infrastructurele objecten en netwerken.

Wil je op de hoogte blijven van actuele vacatures en bijeenkomsten over Industriële Automatisering?

Blijf op de hoogte via LinkedIn

We moeten goed begrijpen hoe processen werken: waarom, wanneer en hoe mag iets bewegen?

Sjors, Adviseur techniek, installatie en bediening