Meet & greet Duurzaam Inkopen

6 september, Utrecht

Rijkswaterstaat zoekt in het kader van de onderhoudsopgave meerdere inkoopprofessionals. De meet & greet is bedoeld om vrijblijvend kennis te maken met de wijze waarop Rijkswaterstaat naar Inkoop kijkt en met potentiele collega’s.

Locatie Datum Tijd

Utrecht, Griffioenlaan 2

6 september 2018

16.00 – 18.00 uur

Duurzaam inkopen

De Tweede Kamer verplicht de Rijksoverheid sinds 2010 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat voldoet aan die 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Voor de overige inkoopdomeinen – informatieverwerking en ICT, kennis en bedrijfsvoering – wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten en worden er aanvullende criteria opgesteld voor het betreffende inkoopdomein.

Rijkswaterstaat heeft voor duurzaam inkopen de doelstelling dat bij de inkoop 20% energiebesparing wordt gerealiseerd en dat er 20% betere milieuprestatie van materialen wordt gerealiseerd in 2020. Dit alles ten opzichte van jaar 2009.

Zo zijn voor het project Hoofdvaartweg Lemmer-Delfzijl stevige duurzaamheidsambities vastgesteld: circulaire oeverbescherming door bijvoorbeeld toepassen van hout in plaats van staal; en duurzame mobiliteit over het water door het terugbrengen van het aantal storingen (verbeterde beschikbaarheid en veiligheid op het water).'

DuboCalc is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van het ontwerp van een weg, vaarweg of kunstwerk te bepalen. Daarin worden alle milieueffecten van de toe te passen materialen verdisconteerd en kan ook het energiegebruik van het ontwerp worden meegenomen. DuboCalc kijkt naar de gehele levenscyclus, dus vanaf de winning tot en met de sloop.'

Opleidingsniveau*
...

Velden met een * zijn verplicht

Bekijk vacatures

Vragen?

Eveline den Hartigh

eveline.den.hartigh@rws.nl