Onderwerp kosten heeft veel raakvlakken; in de projectomgeving ben je als cost engineer echt onmisbaar.

In de projectomgeving ben je als cost engineer echt onmisbaar.

Toen Matthijs de Leede na zijn studie civiele techniek het traineeship volgde bij Rijkswaterstaat, ontstond de passie voor het vak cost engineering. Tel daarbij op de maatschappelijk relevante infrastructurele projecten en de vele ontwikkelmogelijkheden, en je hebt volgens Matthijs de ideale werkomgeving. Vandaag geeft hij ons een kijkje achter de schermen bij zijn dagelijkse werk.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

“Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk gelieerd aan (waterbouwkundige) projecten en programma’s. Dan moet je denken aan de aanleg van de zeesluis bij IJmuiden, groot onderhoud aan vaarwegen en de Maaswerken. Voor deze projecten ontwikkel ik – samen met mijn collega’s - kostenproducten zoals ramingen, modellen en business cases voor verschillende doeleinden. Als cost engineer houd ik mij naast de ontwikkeling van kostenproducten bezig met advisering over projectvraagstukken rondom bijvoorbeeld een aanbesteding, de afhandeling van wijzigingen en de kosten van meer- en minderwerk. Ook toets ik kostenproducten geleverd door externe partijen; bijvoorbeeld een raming die we hebben uitbesteed aan een ingenieursbureau. Buiten de projecten richt ik mij ook op de kennisontwikkeling van kostendeskundigheid binnen Rijkswaterstaat.”

Met welke mensen heb jij dagelijks te maken?

“Ik heb zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat een groot netwerk. Mijn directe collega’s zijn onder andere kostenadviseurs, kostenspecialisten en kostenanalisten. Dit zijn de drie cost engineer-profielen zoals deze bij Rijkswaterstaat zijn gedefinieerd. In mijn projecten werk ik nauw samen onder andere de betrokken technisch manager, de contractmanager en de manager projectbeheersing. We werken productgericht: welke kostenproducten zijn er nodig en welke capaciteit vraagt dat? Dat doen we risicogestuurd; risicovolle of complexe projecten doen we zelf. Andere projecten besteden we uit aan externe partijen zoals ingenieursbureaus. De kostenproducten die zij opleveren, beoordelen we ten behoeve van de kwaliteitsborging.”

Wat maakt dit werk zo interessant?

“Ik houd me bezig met complexe projecten met meerdere stakeholders. Deze projecten hebben een groot maatschappelijk belang. In mijn projecten vertaal ik de (functionele) eisen, keuzes en afwegingen naar kosten. Daarin probeer ik voor mezelf een voorstelling te maken van de mogelijke uitvoeringsmethode en ben ik zo dus ook echt aan het engineeren. Boeiend, vind ik! Het onderwerp kosten heeft veel raakvlakken, het is een afgeleide van zeer veel aspecten; dat vind ik altijd heel leuk aan mijn vak. In de projectomgeving ben je als cost engineer echt onmisbaar.”

Wat vraagt het van iemand om dit werk goed te kunnen doen?

“Ik merk dat het van belang is dat je verbindend kunt optreden tussen de verschillende partijen. Deze partijen hebben allemaal andere belangen. Het is belangrijk dat je dit goed aanvoelt. Daarnaast komen assertiviteit en lef hier goed van pas; soms brengen wij als cost engineers een minder leuke boodschap en dan is het zaak dat je stevig in je schoenen staat. Inbeeldingsvermogen is ook een belangrijke eigenschap; je moet je kunnen voorstellen hoe je een project bouwt. Wat is er nodig qua materiaal, materieel en fasering? Tot slot is het ook belangrijk dat je analytisch sterk bent en hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden; niet alles is een kostendriver.”

Waarom is werken bij Rijkswaterstaat een aanrader?

“Wat wij hier doen, is echt uniek. Je werkt in professionele teams. Hier vind je ongekend veel kennis en kunde. Bovendien werk je in een geweldige, persoonlijke ontwikkelomgeving. Je krijgt volop de ruimte om te leren. Omdat de kosten van projecten veel aspecten raken, heb je te maken met veel verschillende collega’s. Zij zijn altijd bereid je te helpen en hun kennis aan jou over te dragen.”

Deel deze pagina op