Data zijn de toekomst; ze zijn voortaan een asset en niet langer een product!

Van chemisch analist in het bedrijfsleven tot datamanager bij Rijkswaterstaat; dat is het bijzondere carrièrepad van Edwin van ’t Walderveen. Hoe is dat zo gelopen? En wat maakt zijn functie als datamanager boeiend? Zes vragen aan Edwin.

Waarom solliciteerde je bij Rijkswaterstaat?

“Na mijn opleiding tot chemisch analist werkte ik diverse jaren in het bedrijfsleven. Eerst in een laboratorium, later bij een internationaal bedrijf dat industriële meetapparatuur ontwikkelt en levert. Ik merkte dat ik me in een erg specialistisch vakgebied bevond en besloot mijn blik te verruimen via een avondopleiding technische bedrijfskunde. Na afronding van deze studie kwam in 2001 een baan als projectleider bij Rijkswaterstaat op mijn pad. Interessant vond ik; een organisatie als Rijkswaterstaat biedt niet alleen inhoudelijk boeiend werk, maar stelt je ook in staat invloed uit te oefenen op zaken die voor heel Nederland van belang zijn. Ik begon bij de toenmalige rijksdienst Kust en Zee en ben inmiddels datamanager bij het organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening.”

Hoe ziet je werk eruit?

“Dagelijks vragen meerdere projecten en ontwikkelingen mijn aandacht. Momenteel richten we ons onder andere op de centrale opslag en online beschikbaarheid van bodemliggingsgegevens van rivieren, meren en vaargeulen en op de ontwikkeling van standaard formats voor water en scheepvaartgegevens om zo te voldoen aan de Europese richtlijnen Inspire. Ik geef aan wat er functioneel nodig is om de doelstellingen te behalen en stel eisen op voor de datavoorzieningen. Het is mijn taak om de werkzaamheden te coördineren, bij te sturen waar nodig en zo alles onder controle te houden. Ik betrek op de juiste momenten de stakeholders en breng hen op de hoogte van de voortgang en resultaten. Dit alles vraagt om een ondernemende houding; ik vraag me steeds af of alles naar wens verloopt, tast de wensen binnen en buiten mijn afdeling af en houd actief de wet- en regelgeving in de gaten.”

Wat maakt jouw werk zo interessant?

“In datamanagement zijn de vraagstukken complex en spelen meerdere belangen. Zo zijn we onder andere continu op zoek naar de juiste balans tussen enerzijds flexibiliteit en anderzijds standaardisatie van gegevensinwinning en –verwerking en de ontwikkelingen hierbinnen. Ik vind het interessant om steeds weer de beste afwegingen te maken, de juiste mensen te betrekken en draagvlak te creëren. Bovendien zorgen wij met open data voor transparantie in ons werk; een belangrijk gegeven voor een overheidsinstantie. Wat daarnaast ook erg leuk is aan mijn vak is dat ik dagelijks te maken heb met diverse partijen, zoals andere overheden en het bedrijfsleven.”

Wat vraagt het van jou als persoon om dit werk goed te kunnen doen?

“Het vraagt absoluut om een analytische blik en de vaardigheid om processen te kunnen doorgronden. Het is belangrijk dat je je interesseert voor de wet- en regelgeving en de veranderingen daarbinnen. Daarnaast helpt het als je je goed kunt inleven in hoe de data worden gebruikt. Je hoeft geen technisch specialist te zijn, maar enige technische kennis is wenselijk. Je bent op je plek binnen deze functie als je flexibel, creatief en oplossingsgericht bent. Ben je daarnaast een echte netwerker, kun je goed samenwerken en ben je in staat om over de grenzen van je eigen afdeling heen te kijken? Dan ben je geknipt voor de functie datamanager. Je moet namelijk geen muren bouwen, maar ze juist openbreken!”

Waarom zou iemand solliciteren naar de functie datamanager?

“Daar kan ik kort over zijn: data zijn de toekomst! Binnen Rijkswaterstaat spelen data een steeds grotere rol en dus ervaart men het werk rondom data als steeds belangrijker. Data zijn voortaan een asset en niet langer een product! Dat maakt het interessant om juist nu te solliciteren naar de functie van datamanager.”

Los van je functie, wat maakt werken bij Rijkswaterstaat leuk?

“Rijkswaterstaat is continu in beweging. De organisatie verandert en dus veranderen jouw taken ook steeds. Hier waarderen mensen het als je creatief en initiatiefrijk bent. Bovendien ligt de focus in het bedrijfsleven vaak op wat je nu al kunt en op hoe dit optimaal kan worden benut; bij Rijkswaterstaat is er veel meer ruimte voor verdere ontwikkeling. Je kunt je kennis verdiepen en verbreden en uiteenlopende opleidingen volgen. Wat specifiek voor de functie datamanager binnen Rijkswaterstaat geldt, is dat heel Nederland je werkgebied is. Je reist regelmatig en komt op verschillende locaties; dat maakt het afwisselend. Ook heb je flexibele werktijden en kun je eventueel thuis werken.”

Deel deze pagina op